Tiêu chuẩn chất lượng bánh xe loại SP

09-01-2013

Bánh xe đẩy loại SP được thiết kế cho khách hàng trong nước,và được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà sản xuất bánh xe đẩy Hoa Kỳ

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BÁNH XE LOẠI SP


    Hãng Colson đảm bảo tất cả bánh xe đẩy loại SP được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của ICMW ( Hiệp hội các hãng sản xuất bánh xe đẩy của Hoa Kỳ ).
 

 • Càng, thân bánh xe đẩy : Mạ kẽm để chống rỉ sét và ăn mòn, giữ bề mặt luôn bóng đẹp.
 • Vật liệu bánh xe đẩy :      Polyurethane (PU), Polyolefin (PP), Nylon.
 • Đặc tính :                  Lăn êm, dễ lăn và bảo vệ mặt nền, chịu tải cao và chịu va đập.

Tiêu chuẩn chất lượng kiểm tra độ chịu ăn mòn của lớp mã kẽm bề mặt càng, thân bánh xe đẩy :
 

 • Nồng ộ NaCl (g/l) :                                                  40 -:-60
 • PH :                                                                      6.5 -:- 7.2
 • Lượng nước muối phun (ml/80cm2/h) :                    1.0 -:- 2.0
 • Nhiệt độ buồng kiểm tra (0C) :                                 35 +/- 1
 • Độ ẩm buồng kiểm tra (%) :                                     >85

    Mẫu kiểm tra được treo trong buồng thử sao cho bề mặt cần kiểm tra nghiêng khoảng 15 độ -:- 30 độ so với trục đứng. Phun nước muối liên tục vào bề mặt cần kiểm tra trong suốt 24 giờ. Trên bề mặt thử, phải không có điểm nào bị ăn mòn (hóa màu đỏ). Nếu có, bề mặt đã mạ kẽm không đạt yêu cầu chất lượng.

Tiêu chuẩn chất lượng kiểm tra tòan bộ tính năng làm việc của bánh xe :

 

 • Mức tải thử (tải trung) :                     135 kg (300 lbs).
 • Mức tải thử (tải nặng) :                      550 kg (1.200 lbs).
 • Thời gian thử (giờ) :                          10
 • Nhiệt độ môi trường (0C) :                  25
 • Độ ẩm môi trường (%) :                     70.


Lắp bánh xe cần kiểm tra vào thiết bị thử. Sau đó, cho bánh xe chạy trên đường chạy trên đường chạy thử có đường kính 965mm (38") trong vòng 10 giờ liên tục. Bánh xe sau khi đã thử tải, phải làm việc bình thường, không có bất kỳ bộ phận nào bị biến dạng, mài mòn.